W ramach projektu zostaną poddane oglądowi rodzaje stosowanych rozwiązań oraz rozpoznane ich uwarunkowania. Zebrane zostaną informacje dotyczące relatywizacji wykorzystywanych narzędzi do np., z jednej strony – charakteru kierunku studiów, w ramach którego prowadzone są dane moduły, także poziomu czy trybu studiów, z drugiej – np. zainteresowań, wieku prowadzących zajęcia czy przyczyn zaistnienia zdalnego uczenia w danej jednostce (zalecenia odgórne czy motywacje oddolne). Stworzony zostanie ponadto rejestr praktyk e-learningowych, opis ich różnorodności (z uprzednim zidentyfikowaniem kryteriów) oraz przeprowadzone zostaną wstępne klasyfikacje.

Humanistyka w pandemii. Odkrywanie zdalnego kształcenia w polskich uniwersytetach (pdf, 11 MB)

Accessibility